שירותים

השירות שאנו מתכבדים להציע עבורך

השירות שלנו לניהול תיק ההשקעות שלך

כחלק מחבילה משולבת לניהול נכסים, מציעה חברת בק ניהול נכסים בע"מ, בין השאר, את

השירותים הבאים:

• מסורת משפחתית איתנה בניהול נכסים

• ייעוץ אישי להשקעתך

• ניטור הפעילות העסקית ובקרת מכלול ההשקעות והנכסים

• סיוע בהגשת דוחות מס וFBAR

• ייעוץ פיננסי מקצועי

אתה מוזמן ליהנות בכל תחומי הפעילות הפיננסית שלך מרשת בינלאומית של מומחים בעלי שם

עולמי שיעניקו לך ייעוץ, ואפשרות לשיתוף פעולה ייחודי עם יועצים חיצוניים שונים. זאת בנוסף

ליתרונות הבאים:

• תכנון נכסים משפחתיים לדורות הבאים

• ייעוץ מס – לנכסים בינלאומיים מגוונים

• סיוע בהקמת נאמנויות וחברות

עקרונות חדים ואסטרטגיות ברורות.

בק ניהול נכסים בע"מ מתנהלת תחת עקרונות מדיניות מסחר והשקעות מוגדרת וברורה, עם הנכסים

האיכותיים ביותר והבטוחים ברמה הגבוהה ביותר. כחברה בעלת שם אנו עובדים עם יעדים ברורים,

ועקרונות ניהול מחמירים יחד עם עמידה חד משמעית בהתחייבויות חוקיות וחוזיות.

כחברת ניהול נכסים הרשומה על ידי הרשות לניירות ערך, אנחנו חברים ב- PolyReg, ארגון רגולציה

עצמית שוויצרי המוכר על ידי פיקוח השוק הפיננסי השוויצרי (FINMA)ונתונים לבקרת מבקר חיצוני

הבוחן באופן שוטף ובצורה מחמירה את הפעילות העסקית, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.