צוות הייעוץ

צוות הייעוץ המקצועי

יצחק מוסבכר

מנכ"ל, ניהול קשרי לקוחות

אנגלית. גרמנית. עברית.

אנדריאס שולר

ניהול מערכות תיאום

ניהול תיקי השקעות

יועץ השקעות בכיר

אנגלית. גרמנית.